+995 322 22 24 42 +995 568 60 38 68
Mo-Fr 9:00 AM - 9:00 PM
Sa-Su 9:00 AM - 7:00 PM
Բժշկի տուն կանչ
Երևան, Մարգարյան փողոց, 6/1
Գլխավոր էջ >
შაპორევა პოლინა
Make an appointment

შაპორევა პოლინა

ექიმის საქმიანობა წარმოადგენს დერმატოლოგიურ დაავადებათა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. ატარებს დერმატოსკოპიას, ნიმუშის აღებას ჰისტოლოგიური კვლევისთვის, ინექციურ კოსმეტოლოგიას, მათ შორის მეზოთერაპია, ბიორევიტალიზაცია, პლაზმოთერაპია, ბოტულინოთერაპია, კონტურული პლასტიკა, სახისა და ტანის აპარატული პროცედურები, მოვლითი კოსმეტოლოგიური პროცედურები.

განათლება
2013-2019 სამკურნალო ფაკულტეტი, ი.მ პავლოვის სახელობის სანქტ-პეტერბურგის პირველი სამედიცინო უნივერსიტეტი
2019-2021-ორდინატურა დერმატოვენეროლოგიაში, ი.ი მეჩნიკოვის სახელობის ჩრდილო-დასავლეთ სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
2021-კოსმეტოლოგია,სამედიცინო უნივერსიტეტი რეავიზი

კურსები და კვალიფიკაციის ამაღლება:
2021-კოსმეტოლოგიაში ბოტულინოთერაპიის დამაბალანსებელი ტექნიკები. ანატომიის თავისებურებანი. ფიზიოლოგიურობა დაკუნთოვანი პორტრეტის ცვლილება. როგორ ავირიდოთ შეცდომები BTX-A მუშაობისას
2021- Cortexil PRP ტექნოლოგიის გამოყენების კურსი
2021- Full-Face ბოტულინოთერაპია პრეპარატით „რელატოქსი“
2021- პრეპარატების Neauvia Organic საფუძველზე და პოლი რძემჟავის საფუძველზე პრეპარატ Аestefill თეორიული და პრაქტიკული გამოყენება
2021-გადაუდებელი დახმარება კოსმეტოლოგიაში
2022- Adverse Event Congress-ესტეტიურ კოსმეტოლოგიაში არასასურველ მოვლენათა კონგრესი
2022-კომპანია Merz Radiesse სემინარი

სამუშაო გამოცდილება:
2021-2022-კლინიკა „ლაზერული ექიმი“, სანქტ-პეტერბურგი, დერმატოვენეროლოგი, კოსმეტოლოგი, ლაზეროთერაპევტი
2022-ესთეტიური მედიცინის ცენტრი „მირრამედი“, სანქტ-პეტერბურგი, დერმატოვენეროლოგი, კოსმეტოლოგი, ლაზეროთერაპევტი.
2022- SILK Medical თბილისი, დერმატოვენეროლოგი, კოსმეტოლოგი

Photoes

Video

Leading experts

Previous
Next
Previous
Next

Պայմանավորվեք մասնագետի մոտ  Make an appointment

  time
  Fill in your information and we will call you back shortly.
  [cf7form cf7key="popap-zapisi-na-prijom"]
  Doctor:


   By clicking the button, you agree to processing of personal data and agree to privacy policy

   Make an appointment

   time
   Fill in your information and we will call you back shortly.
   [cf7form cf7key="popap-zapisi-na-prijom"]
   Select a direction
   გინეკოლოგ-ენდოკრინოლოგი
   დერმატოლოგ-კოსმეტოლოგი
   მამოლოგი
   მეან-გინეკოლოგი
   მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
   ონკოქირურგი
   რეპროდუქტოლოგი
   ულტრაბგერითი ექიმი


    By clicking the button, you agree to processing of personal data and agree to privacy policy

    Request a callback

    Fill in your information and we will call you back shortly.
     By clicking the button, you agree to processing of personal data and agree to privacy policy